Hans Ramne Idé AB

Hans Ramne

Ängelholmsvägen 263, Båstad

Konsult inom Supply Chain Management. Fokus på leveransprestanda och korta ledtider skapar verksamheter som är effektiva och lönsamma.

  • Högre leveransprestanda och lägre kapitalbinding
  • Stöd och utveckling av den interna logistikavdelningen
  • Effektivare använding av affärssystem
  • Genomförande av förändringsprojekt
  • Utredningar kring företags logistikverksamhet

Postadress: Vikingagatan 5, 262 44 Ängelholm
Besöksadress: Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad

Båstad Företagsby karta B1