Hans Ramne Idé ab

Konsult inom Supply Chain Management. Fokus på leveransprestanda och korta ledtider skapar verksamheter som är effektiva och lönsamma.

  • Högre leveransprestanda och lägre kapitalbinding
  • Stöd och utveckling av den interna logistikavdelningen
  • Effektivare använding av affärssystem
  • Genomförande av förändringsprojekt
  • Utredningar kring företags logistikverksamhet

Kontaktuppgifter

Namn Hans Ramne Idé ab
Kontaktperson Hans Ramne
E-mail hramne@me.com
Telefon 0708 189919
Mobil 0708 189919
Besöksadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Postadress Vikingagatan 5, 262 44 Ängelholm
Web www.sailingbastad.se
Byggnad Vi finns i byggnad B1