Designgården – centralt i Båstad

Designgården är en plats där vi vill ge företagare med olika kompetenser möjlighet att samarbeta, inspirera varandra och utvecklas. Genom engagerade samarbetspartners med viljan att skapa något nytt och hållbart är detta en riktigt attraktiv arbetsmiljö. På designgården finns ett tiotal kreativa företag och en vacker vinkällare där man kan hyra in sitt vin.

Ingår i Båstad Företagsby

Båstad Företagsby har två mindre företagsbyar i Båstad. Designgården som ligger utmed Ängelholmsvägen när centrum och Kalkugnen som ligger på Hallandsvägen, på väg ut från Båstad mot motorvägen.

När flera fastigheter ingår i samma koncept uppnår vi frihet och flexibilitet för våra företagare. Det finns möjligheter att anpassa lokal och lokalisering efter verksamhetens behov. Många verksamheter växer, och/eller ställer om till en annan inriktning och då vill vi vara med och hjälpa till med utvecklingen. Företag i företagsbyn, på Designgården och på Kalkugnen har också möjlighet att nyttja varandras konferensrum och allmänna ytor.

Lediga lokaler

Intresseanmälan Designgården

12 + 6 =