Designgården – centralt i Båstad

Genom att Båstad Företagsby och Designgården ingår i samma koncept uppnår vi frihet och flexibilitet för våra företagare. Det finns möjligheter att anpassa lokal och lokalisering efter verksamhetens behov. Många verksamheter växer, och/eller ställer om till en annan inriktning och då vill vi vara med och hjälpa till med utvecklingen. Företag i företagsbyn och på Designgården har också möjlighet att nyttja varandras konferensrum och allmänna ytor.

På designgården finns ett tiotal kreativa företag och en vacker vinkällare där man kan hyra in sitt vin.