Våra logotyper

Grafiska regler och logotyper

  • Logotypen får inte ändras, kopieras, beskäras eller förvrängas
  • Det ska alltid finnas en frizon runt logotypen. Text, illustrationer, vinjetter, taglines eller andra grafiska element ska inte placeras för nära logotypen.
  • Logotypen ska alltid placeras horisontellt
  • Varken logotypen eller delar av logotypen får placeras inne i textstycken eller bilder

Men som det heter, inga regler utan undantag. Är du osäker kontakta info@bastadforetagsby.se för support gällande vår logotyps exponering. Vi har varianter på logotypen som får användas i undantagsfall.