Våra filialer i Båstad

Båstad Företagsby har även två mindre företagsbyar i Båstad. Designgården som också ligger utmed Ängelholmsvägen men inne i  Båstad, och Kalkugnen som ligger på Hallandsvägen, på väg ut från Båstad mot motorvägen.

När flera fastigheter ingår i samma koncept uppnår vi frihet och flexibilitet för våra företagare. Det finns möjligheter att anpassa lokal och lokalisering efter verksamhetens behov. Många verksamheter växer, och/eller ställer om till en annan inriktning och då vill vi vara med och hjälpa till med utvecklingen. Företag i företagsbyn, på Designgården och på Kalkugnen har också möjlighet att nyttja varandras konferensrum och allmänna ytor.