Thimsfors VVS & Oljeservice AB

Thimsfors VVS Thimsfors VVS utför VVS-installationer och arbeten som tillhör branschen, såsom värmeanläggningar, panninstallationer, badrumsrenoveringar, vattenrening, service- och industriarbeten. Med egen borrigg och grävmaskin för diverse installationer och...

SIR of Sweden

SIR of Sweden SIR of Sweden designar, producerar, säljer och marknadsför skräddad kvalitetskonfektion, primärt för herrar, till den Skandinaviska marknaden under det egna varumärket ”SIR of Sweden”. Distributionen sker traditionellt genom den så kallade fria...

KL Ekonomiassistans

KL Ekonomiassistans Vi är ett litet företag, med en bred erfarenhet inom ekonomi och administration som vill serva Bjärehalvöns företagare med lönsamhet och effektivitet, även att kunna lösa tillfällig bemanningsbrist vid behov. Detta kan vi hjälpa dig med: E-tjänster...

Hans Ramne Idé ab

Hans Ramne Idé ab Konsult inom Supply Chain Management. Fokus på leveransprestanda och korta ledtider skapar verksamheter som är effektiva och lönsamma. Högre leveransprestanda och lägre kapitalbinding Stöd och utveckling av den interna logistikavdelningen Effektivare...

Arkitekterna Krook & Tjäder

Arkitekterna Krook & Tjäder Vi är det lilla, nära kontoret med bred kompetens och stort engagemang, som jobbar med allt från tidiga idé- och skisskeden till projektering, inrednings-, hus-, stadsbyggnads- och planeringsuppdrag. Vi jobbar åt både privata och...