Kalkugnen Båstad logga

Kalkugnen – upprustning väntar

Vårt senaste tillskott i familjen Båstad Företagsbyar är Kalkugnen. Fastigheten ligger bra placerad på Hallandsvägen 19, vid utfarten från Båstad mot stationen och E6:an och är 3.000 kvm stor. Kalkugnen genomgick en totalrenovering 2019 och består av flertalet kontor på 10-20 kvm, större industrilokaler och verkstad. Verksamheten drivs enligt samma koncept som Båstad Företagsby och Designgården. 

Ingår i Båstad Företagsby

Båstad Företagsbyar består av Båstad Företagsby, Designgården och Kalkugnen. När flera fastigheter ingår i samma koncept uppnår vi frihet och flexibilitet för våra företagare. Det finns möjligheter att anpassa lokal och lokalisering efter verksamhetens behov. Många verksamheter växer, och/eller ställer om till en annan inriktning och då vill vi vara med och hjälpa till med utvecklingen. Företag i företagsbyn, på Designgården och på Kalkugnen har också möjlighet att nyttja varandras konferensrum och allmänna ytor.

Företag på Kalkugnen

Här listar vi företag som jobbar och trivs på Kalkugnen. Vill du också ha kontor eller annan lokal hos oss, läs mer under menyn Lokaler, alternativt hör av dig till info@bastadforetagsby.se eller ring 0431-792 30.