Företag på Kalkugnen

Kalkugnen – upprustning väntar

Under sommaren 2019 förvärvade Båstad Fastighetslokaler AB fastigheten Kalkugnen på ca 3.000 kvm som består av flertalet kontor på 10-20 kvm, större industrilokaler och verkstad. Fastigheten håller på att renoveras och verksamheten ska drivas vidare enligt samma koncept som Båstad Företagsby och Designgården. Fastigheten ligger bra placerad på Hallandsvägen 19, vid utfarten från Båstad mot stationen och E6:an.

Ingår i Båstad Företagsby

Båstad Företagsbyar består av Båstad Företagsby, Designgården och Kalkugnen. När flera fastigheter ingår i samma koncept uppnår vi frihet och flexibilitet för våra företagare. Det finns möjligheter att anpassa lokal och lokalisering efter verksamhetens behov. Många verksamheter växer, och/eller ställer om till en annan inriktning och då vill vi vara med och hjälpa till med utvecklingen. Företag i företagsbyn, på Designgården och på Kalkugnen har också möjlighet att nyttja varandras konferensrum och allmänna ytor.

Företag på Kalkugnen

Här listar vi företag som jobbar och trivs på Kalkugnen. Vill du också ha kontor eller annan lokal hos oss, läs mer under menyn Lokaler, alternativt hör av dig till info@bastadforetagsby.se eller ring 0431-792 30.

Lediga lokaler

Intresseanmälan

2 + 4 =

Kalkugnen Båstad logga