Kalkugnen – upprustning väntar

Båstad Fastighetslokaler AB förvärvad under sommaren 2019 fastigheten Kalkugnen på ca 3.000 kvm som består av flertalet kontor på 10-20 kvm, större industrilokaler och verkstad.

Båstad Fastighetslokaler AB har för avsikt att restaurera fastigheten och driva verksamheten enligt samma koncept som Båstad Företagsby och Designgården. Fastigheten ligger bra placerad på Hallandsvägen 19, vid utfarten från Båstad mot stationen och E6:an. Ett tiotal företag finns i fastigheten idag.

Ingår i Båstad Företagsby

Båstad Företagsby har två mindre företagsbyar i Båstad. Designgården som ligger utmed Ängelholmsvägen när centrum och Kalkugnen som ligger på Hallandsvägen, på väg ut från Båstad mot motorvägen.

När flera fastigheter ingår i samma koncept uppnår vi frihet och flexibilitet för våra företagare. Det finns möjligheter att anpassa lokal och lokalisering efter verksamhetens behov. Många verksamheter växer, och/eller ställer om till en annan inriktning och då vill vi vara med och hjälpa till med utvecklingen. Företag i företagsbyn, på Designgården och på Kalkugnen har också möjlighet att nyttja varandras konferensrum och allmänna ytor.

Lediga lokaler

Intresseanmälan Kalkugnen

7 + 4 =