WiTEC SWEDEN

WiTEC SWEDEN skapar mötesplatser där studerande och nyexaminerade kvinnor kan möta näringsliv, företag och forskning inom Science, Engineering and Technology (SET).

Detta kan vi hjälpa dig med:

  • Vi inspirerar kvinnor att söka sig till utbildningar inom teknik, naturvetenskap och IT/Kommunikation
  • Vi stimulerar kvinnors innovationer och entreprenörskap.
  • Vi stärker kvinnors ställning inom mansdominerade verksamheter genom nätverkskontakter, forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt.

Kontaktuppgifter

Namn WiTEC SWEDEN
Kontaktperson 070 8556213
E-mail ingrid@witec.se
Telefon 070 8556213
Mobil 070 8556213
Besöksadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Postadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Web http://witec.se
Byggnad Vi finns i byggnad B2