Klara Byggsystem

Klara Byggsystem tar fram nya produkter och koncept inom byggbranschen så att våra kunder kan effektivisera sitt byggande och sänka sina totalkostnader, med ökad kvalitet, ökad precision och minskad klimatpåverkan.

Detta kan vi hjälpa dig med:

  • Prefabricerade byggelement i trä för grund, väggar och tak
  • Storskalig industriell tillämpning av träbyggnation
  • Effektivisering av byggprocessen och sänkta totalkostnader
  • Ökad kvalitet, precision och minskad klimatpåverkan i byggprocessen

Kontaktuppgifter

Namn Klara Byggsystem
Kontaktperson Erik Goverde
E-mail erik.goverde@klarabyggsystem.se
Telefon 073-0339813
Besöksadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Postadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Web www.klarabyggsystem.se
Byggnad Vi finns i byggnad B4