Källbacka Ledarskap AB

Källbacka Ledarskap AB

 

UTBILDNINGAR INOM VERKSAMHETSSTYRNING OCH VERKSAMHETSLEDNING
Utbildningar inom verksamhetsstyrning och verksamhetsledning till grupper, företag och organisationer.

VERKSAMHETSSTYRNING

 • Ledningssystem ISO
 • Processkartläggning
 • Riskhantering
 • Projektledning
 • Konsultation

VERKSAMHETSLEDNING

 • Ledarskapsprogram
 • HR-program
 • Team-utveckling
 • Konsultation

Detta kan vi hjälpa till med:

 • Utbildningar och implementation av Management System / Ledningssystem
 • Ledningssystem enligt ISO – Kvalitet 9001, Miljö 14001, Arbetsmiljö 45001, Internrevision 19011 och Laboratorium 17025
 • Rådgivning och sttöd
 • Ledarskapsutveckling och HR stöd

Kontaktuppgifter

Namn Källbacka Ledarskap AB
Kontaktperson Malin Källbacka
E-mail malin@kallbacka-ledarskap.se
Telefon 072 2081177
Mobil 072 2081177
Besöksadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Postadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Web www.kallbacka-ledarskap.se
Byggnad Vi finns i byggnad B2