Källbacka Ledarskap AB

Källbacka Ledarskap AB

 

UTBILDNINGAR INOM VERKSAMHETSSTYRNING OCH VERKSAMHETSLEDNING
Utbildningar inom verksamhetsstyrning och verksamhetsledning till grupper, företag och organisationer.

 • Ledningssystem
 • Projektledning
 • Processkartläggning
 • Riskhantering
  • Ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001
  • Ledningssystem för miljö enligt  ISO 14001
  • Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001
  • Ledningssystem för laboratorium enligt ISO 17025
  • Internrevision enligt ISO 19011

Vi utbildar chefer, ledare och organisationer inom verksamhetsledning; HR-program, ledarskapsutveckling,…

 • Personlig utveckling och personprofiler,
 • Ledarskapsutveckling, för ledare och chefer
 • Discovery Full Circle, fördjupad personprofil 360°
 • Transformerande ledarskap, för effektiv förändringsledning
 • Säljeffektivitet, för kundrelationer
 • Effektiva team, för teamet och organisationen

Kontaktuppgifter

Namn Källbacka Ledarskap AB
Kontaktperson Malin Källbacka
E-mail malin@kallbacka-ledarskap.se
Telefon 072 2081177
Mobil 072 2081177
Besöksadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Postadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Web www.kallbacka-ledarskap.se
Byggnad Vi finns i byggnad B2