Bjäre Kraft Ekonomisk Förening

Bjäre Kraft bildades för snart 50 år sedan. Resan sträcker sig över ett växande erbjudande från elnät till fibernät, bredband och TV, elhandel och senast till solceller. En bredd som gett våra kunder möjlighet att genom åren samla sin kraft allt mer lokalt. Bjäre Kraft är grunden och förutsättningen för en enkel och fungerande vardag. Vi arbetar med energi och bredband som leder fram till lösningar för en hållbar framtid. Vi driver på utveckling i samarbete med samhället och vi ger tillbaka i olika former, så som återinvestering, sponsring och kunskapsbildning.

Detta kan vi hjälpa dig med:

  • El
  • Fiber
  • Bredband
  • TV

Kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Namn Bjäre Kraft Ekonomisk Förening
Kontaktperson  
E-mail kundservice@bjarekraft.se
Telefon 0431 449900
Besöksadress  
Postadress  
Web www.bjarekraft.se