Advokatbyrån Tove Rolfsdotter AB

Advokatbyrå med kontor i Göteborg, Lund och Båstad. Specialister på skadeståndsrätt, försäkringsrätt, brottmål samt mark- och miljörätt.

Byråns verksamhet omfattar bl.a:

  • Spetskompetens inom områdena skadeståndsrätt, försäkringsrätt, brottmål samt mark- och miljörätt
  • Rådgivning inom allmänjuridiska spörsmål.

Kontaktuppgifter

Namn Advokatbyrån Tove Rolfsdotter AB
Kontaktperson

Malin Christensson

E-mail christensson@advokaterna.net 
Telefon 0431-109 82 
Besöksadress Ängelholmsvägen 28, 269 31 Båstad
Postadress Ängelholmsvägen 28, 269 31 Båstad
Web www.advokaterna.net
Byggnad Plan 2