Byrån lämnar kvalificerad juridisk rådgivning och agerar ombud i framförallt affärsjuridiska tvister, med särskild inriktning på entreprenadrätt.

Byråns verksamhet omfattar bl.a:

• Rådgivning och granskning av entreprenadavtal under upphandlingsfasen eller under entreprenadprocessen

• Att företräda ditt företag vid tvist

• Upprättandet och granskning av avtal inom din verksamhet, såsom anställningsavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal m.m eller avtal mot kunder och leverantörer

• Rådgivning och biträde i arbetsrättsliga processer och förhandlingar med facket

Kontaktuppgifter

Namn Advokatbyrån L. Nilsson AB
Kontaktperson Advokat Louise Nilsson
E-mail louise@advokatln.se
Telefon 070-6617077
Besöksadress Ängelholmsvägen 28, 269 31 Båstad
Postadress Ängelholmsvägen 28, 269 31 Båstad
Web www.advokatln.se
Byggnad