Advokatbyrån L Nilsson AB

Louise Nilsson

Ängelholmsvägen 28, 269 31 Båstad

Byrån lämnar kvalificerad juridisk rådgivning och agerar ombud i framförallt affärsjuridiska tvister, med särskild inriktning på entreprenadrätt.

Byråns verksamhet omfattar bl.a:

• Rådgivning och granskning av entreprenadavtal under upphandlingsfasen eller under entreprenadprocessen

• Att företräda ditt företag vid tvist

• Upprättandet och granskning av avtal inom din verksamhet, såsom anställningsavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal m.m eller avtal mot kunder och leverantörer

• Rådgivning och biträde i arbetsrättsliga processer och förhandlingar med facket