AA Båstad

Hallandsvägen 19, 269 36 Båstad

Välkommen till Anonyma Alkoholister – Båstad gruppen

AA – Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, förhoppningar och styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och att hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution. Ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och att hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.